Traffic fatalities prevention

Descripció del projecte

Category
BD4SG
URL
 Visit online
Traffic fatalities prevention

Objectiu

L’objectiu del projecte és proporcionar un servei d’aprenentatge automàtic que predigui quina quantitat d’accidents de trànsit es produirà en cada punt geogràfic concret en el pròxim període de temps.

Descripció

Es tenen en compte les condicions ambientals en el moment en què es va fer la predicció. La solució prescriu accions per reduir al mínim el nombre i l’impacte d’aquest tipus d’accidents, minimitzant els recursos necessaris.

Descripció tècnica

Fonts de dades: Predicció meteorològica, històric accidents, dades policials.

Tecnologies principals utilitzades: Machile learning, Azure, Cortana Intelligence suite.

Resultats i beneficis

Baixar de manera considerable els accidents interurbans per seguir el pla europeu.

Entitats i empreses

Bismart

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!