Servei de consultoria “Davinci Big Data Jump Start”

Descripció del projecte

Client
 Laboratori farmacèutic
Category
Casos d'èxit
davinci dagram

Millores en indicadors de gestió, en coneixement del fons de comerç i augment de beneficis en base a la millora de les gestions de relacions amb clients.

Resultats:

Evolució de les mètriques i KPIs de gestió basades en el descobriment i ús de noves fonts
de dades (Open Data / Federades) a partir d’un sistema de Business Intelligence existent utilitzant
algoritmes escalables de machine learning amb tecnología Big Query de Google. Augment de beneficis,
en base a Cross-Selling / Up-Selling, del 4%.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!