Segmentació avançada de clients

Descripció del projecte

Category
Casos d'èxit

Una companyia d’assegurances desitja identificar clients amb característiques similars en base a atributs comportamentals. La identificació de determinats comportaments pot ajudar a classificar els clients en diferents categories, com clients de valor, clients amb un alt risc de fuga, entre d’altres.

Resultats:

Desenvolupament d’una solució que permet a la companyia obtenir un coneixement 360º dels clients. Es basa en l’acumulació progressiva de noves dades fruit de la integració de noves fonts i a la progressiva ampliació de la profunditat històrica. La solució demana l’ús d’una plataforma Big Data basada en Hadoop i algoritmes de machine learning per a la clusterització de clients i la definició d’scorings interns de cada dimensió.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!