Mapes de mobilitat de Barcelona

Descripció del projecte

Category
Casos d'èxit

Disseny i implementació de diferents mapes amb els patrons de mobilitat obligada
entre barris de Barcelona per motius de treball o estudi. A partir de la matriu d’origen destí, calculada amb les dades que generen els dispositius mòbils de més de 500.000 usuaris de telefonia mòbil a Barcelona, s’han elaborat els mapes de desplaçaments d’entrada i sortida per a cada un dels 73 barris de la ciutat.

Resultats:

Nova cartografia elaborada a partir de dades actuals i massives provinents de la telefonia
mòbil. Aquests mapes permeten tenir una fotografia actualitzada i de gran detall de la mobilitat d’una
ciutat a partir de dades de desplaçaments reals dels ciutadans.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!