Descripció del projecte

Category
BD4SG
Healthforecast

Objectiu

HealthForecast té com a objectiu construir una plataforma Big Data que permeti connectar, processar i analitzar dades clíniques i genètiques per tasques predictives.

Descripció

Durant l’última dècada, l’interès per aplicar algorismes d’aprenentatge automàtic a dades genòmiques ha augmentat significativament per diverses aplicacions bioinformàtiques. Des del punt de vista clínic, HealthForecast és una iniciativa molt ambiciosa amb l’objectiu d’aplicar tècniques avançades d’aprenentatge automàtic per entendre millor els processos de sistemes-biologia associats a l’obesitat (és a dir, l’evolució del teixit adipós), la sèpsia (resposta sistèmica a la infecció) i la diabetis.

Descripció tècnica

Fonts de dades: Dades de GCAT (Genomes for Life).

Tecnologies principals utilitzades: Big Data i tècniques Machine Learning tals com data bootstrapping, partial analysis, grid search i cross validation.

Resultats i beneficis

L’anàlisi conjunt d’aquestes dades permetrà establir correlacions entre variants genètiques amb malalties comuns, com ara càncer, malalties cardiovasculars o malalties metabòliques, ús de drogues o episodis aguts que han requerit hospitalització.

Entitats i empreses

Disease Genomics-GCATlab Group-The Institute for Health Science Research Germans Trias i Pujol (IGTP) – PMPPC. Can Ruti Biomedical Campus, Eurecat

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!