Descripció del projecte

Category
BD4SG
URL
 Visit online
Habits Municipis

Objectiu

Aportar coneixement sobre ciutadans per planificar les actuacions municipals més adequades i millorar així la gestió i el servei de l’ajuntament envers els ciutadans.

Descripció

Habits Municipis és una eina desenvolupada per AIS Group que facilita als ajuntaments la informació  de les condicions de vida dels seus ciutadans i del seu comportament al territori per a que puguin prendre les millors decisions a l’hora de planificar les seves polítiques socials, culturals, d’habitatge, de mobilitat, etc.

Disposa d’1.300 indicadors sociodemogràfics i econòmics de les famílies residents al territori espanyol. Entre aquests indicadors es troben, per exemple, a més de les diverses tipologies de famílies, el seu nivell d’ingressos de les llars i el perfil de despesa en les diferents partides (energia, transport, assegurances, alimentació, oci, cultura, tecnologia, farmàcia, etc). I dins d’aquestes partides subpartides més concretes, com pot ser la despesa en arròs, en llibres de text o en electricitat. A més d’aquests indicadors, Habits Municipis facilita informació sobre immobles com el preu del m2 en compra o lloguer i altres dades relatives a la zona de residència de les famílies com la taxa de desocupació o de població en risc de pobresa.

Tota aquesta informació aporta un gran coneixement sobre els ciutadans i que pot facilitar enormement la presa de decisions en la definició d’actuacions municipals com a por exemple on obrir un menjador social, una guarderia, planificar serveis socials, rutes de transport, etc. Per facilitar l’anàlisi d’aquesta informació de cara a aquesta presa de decisions de gestió municipal, Habits mostra les dades sobre el mapa en el núvol amb diferents nivells d’agregació: comunitat autònoma, província, comarca, municipi, districte i secció censal. A més, tots els aporta l’evolució en els darrers 3 anys de tots els indicadors per poder comprovar l’efectivitat de les polítiques engegades.

Descripció tècnica

Fonts de dades: Diversitat de fonts de dades públiques entre elles el Padró, Cens, Cadastre, SEPE, Enquesta Pressupostos Familiars i Enquesta de Població Activa.

Tecnologies principals utilitzades:

Llenguatges i software: R i Oracle SQL.

Metodologies: Big Data, Data Mining, Statistical Matching i Geospatial Analysis.

Resultats i beneficis

Millorar la gestió dels ajuntaments (o altres tipus d’administracions públiques) contribuint -amb el coneixement sobre la forma de vida de les famílies residents i les seves necessitats- a planificar millors accions i polítiques amb la finalitat última d’oferir una millor atenció als ciutadans, especialment en termes benestar social.

Entitats i empreses

AIS Group, i Ajuntaments, administracions públiques, grups polítics, fundacions, etc.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!