Diagnosi precoç de patologies

Descripció del projecte

Client
 Serveis de salut, indústria farmacèutica
Category
Casos d'èxit

El tractament automatitzat de dades clíniques, bé de senyals fisiològics (provinents de Holter cardíac), d’imatge mèdica (de ressonància magnètica de pulmó i cerebral), i de dades fusionades tant clíniques com ambientals, esdevenen solucions de suport a la decisió clínica en la diagnosi, l’estratificació de pacients, i la gestió terapèutica. Aquests sistemes permeten planificar intervencions de manera preventiva, milloren la productivitat dels professionals de la salut, eviten errors, i ajuden a homogeneïtzar criteris clínics.

Resultats:

Gràcies al valor afegit aportat per la millora del seu programari de gestió de mesures amb la
detecció automàtica d’anomalies pel suport a la decisió en el diagnòstic precoç, el client ha millorat el
seu posicionament i competitivitat i ha pogut introduir-se en nous mercats internacionals (l’Amèrica del
Sud i Europa).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!