Diabetis Mellitus Tipus II

Descripció del projecte

Category
BD4SG
Diabetis Mellitus Tipus II

Objectiu

Millorar i personalitzar el tractament mèdic de pacients per tal de reduir el risc de complicacions, tals com la hipoglucèmia.

Descripció

El projecte combina les pautes farmacològiques amb l’anàlisi de les dades i el raonament basat en casos per millorar i personalitzar el tractament per reduir el risc de complicacions de pacients. S’ha vist que existeix una correlació entre l’ús de certs medicaments i el procés d’hipoglucèmia.

Descripció tècnica

Fonts de dades: Dades d’admissions de pacients a l’hospital i dades farmacològiques d’aquests pacients.

Tecnologies principals utilitzades: mètodes d’aprenentatge supervisat i no supervisat utilitzant eines de software lliure com Weka i llibreries Python.

Resultats i beneficis

Identificar les principals característiques dels pacients de diabetis Tipus II que han hagut d’estar hospitalitzats per causa d’una hipoglucèmia greu.
Establir correlacions entre dispensacions i malalties, amb els ingressos per hipoglucèmia.

Entitats i empreses

Eurecat i Generalitat de Catalunya.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!