DER IREC 22@ Microgrid

Descripció del projecte

Category
BD4SG
DER IREC 22@ Microgrid

Objectiu

Millora de la gestió de fonts distribuïdes i nous models de gestió energètica.

Descripció

El projecte consisteix en el disseny, desenvolupament i demostració d’un prototip de microxarxa amb una plataforma per gestionar fonts de generació distribuïda, identificar el futur impacte del vehicle elèctric i analitzar nous models de gestió energètica combinant microxarxes i la xarxa de distribució convencional.

Descripció tècnica

Fonts de dades: Meteocat, windfinder, mesures de consum domèstiques i d’una oficina d’Eurecat

Tecnologies principals utilitzades: Optimització amb programació lineal i Simulated Annealing. Exploració d’altres algoritmes de cerca com Ant Colony, Particle Swarm Optimization

Resultats i beneficis

Algoritme d’optimització per gestionar una microxarxa amb criteris tècnics i econòmics, això permet augmentar la integració de fonts renovables, reduir el cost de la factura energètica, facilitar la migració cap a NZEB (Near zero energy buildings), augmentar la flexibilitat de la xarxa de distribució.

Entitats i empreses

GTD, Eurecat, CiTCEA, Endesa Distribución, IREC, Circuitor,

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!