Descripció del projecte

Category
BD4SG
URL
 Visit online
DECODE

Objectiu

El projecte vol desenvolupar una infraestructura oberta perquè els ciutadans gestionin la seva privacitat a Internet i coneguin els seus drets digitals. L’objectiu és afavorir la sobirania digital dels ciutadans, és a dir, la capacitat que té una persona o un col·lectiu per prendre les seves pròpies decisions respecte el que es fa amb les seves dades i les seves actuacions, cercant una major independència dels poders comercials de les multinacionals o dels estats.

Descripció

L’Internet d’avui es fa cada vegada més centralitzada, frena la innovació i desafia el seu potencial per revolucionar la societat i l’economia de forma plural. DECODE desenvoluparà alternatives pràctiques a través de la creació, avaluació i demostració d’una arquitectura distribuïda i oberta per a la gestió de la identitat en línia, dades personals i d’altres, i la governança col·lectiva d’una manera ciutadana i de confidencialitat.

Descripció tècnica

Fonts de dades: Sensors, dades de la ciutat, dades atorgades per ciutadans.

Tecnologies principals utilitzades: Blockchain, Attribute-based credentials, mineria de dades.

Resultats i beneficis

DECODE augmentarà la sobirania digital dels ciutadans europeus, ja que els permet produir, accedir i controlar les seves dades i intercanviar informació contextualitzada en temps real, de forma confidencial i escalable. DECODE desenvoluparà un concentrador modular de seguretat IoT amb un sistema operatiu de codi obert i gratuït, recolzat per una infraestructura de blocatge d’última generació.

Entitats i empreses

Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, Thoughtworks, Nesta, Stichting Dyne.org, University college london,  Stichting katholieke universiteit, Arduino, Politecnico di Torino, Stichting Waag Society, Universitat Oberta de Catalunya, Thingful limited, Eurecat, Centre National de la Recherche Scientifique CNRS, Gemeente Amsterdam

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!