Descripció del projecte

Category
BD4SG
URL
 Visit online
Crime prediction

Objectiu

Els avenços en anàlisi de dades i aprenentatge automàtic permeten ara processar un ampli ventall de dades per ser tractades i extreure un model predictiu, de manera que es pugui avisar els departaments d’emergències no només de quan és probable que es produeixi un delicte, sinó informar de sota quines circumstàncies es produirà.

Descripció

Es tenen en compte les tendències de la delinqüència, la demografia, la climatologia, la informació geoespacial, i altres conjunts de dades de manera que els serveis policials poden planejar millor on desplegar els seus recursos.

Descripció tècnica

Fonts de dades: Predicció meteorològica, històric criminalista, dades policials diverses.

Tecnologies principals utilitzades: Machile learning, Azure, Cortana Intelligence suite.

Resultats i beneficis

Millor gestió del recursos, millores a la planificació.

Entitats i empreses

Bismart

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!