BCN Tourism Management Big Data & IoT in Action

Descripció del projecte

Client
 Consorci Ajuntament de Barcelona, MWC, GSMA, Orange, CoE
Date
 2016
Category
Casos d'èxit

Aquest projecte es va crear per tal de provar les potencialitats d’aplicar les tecnologies actuals de IoT i Big Data per millorar el coneixement de l’activitat turística, per gestionar i optimitzar els fluxos de mobilitat a les àrees d’alt interès turístics, tals com la Sagrada Família. El projecte consta de dues fases, una primera fase que analitza els patrons de mobilitat dels turistes a Barcelona amb les dades anonimitzades de telefonia mòbil d’Orange, i una segona fase de micromobilitat a la zona de la Sagrada família amb dades de sensors Wifi, un sensor GSM i sensors comptadors 3D.

Resultats del projecte:

S’han utilitzat les dades de 5 milions de dispositius de clients d’Orange altament actius (dispositius que tenen suficient activitat com per poder fer la seva traçabilitat) durant 3 mesos de 2014 i durant el juliol de 2016, i dades sociodemogràfiques bàsiques (edat, gènere i codi postal) per poder definir perfils de turistes i observar la seva mobilitat a la ciutat de Barcelona. Es distingeixen tres perfils de visitants:

– Excursionista: visites que comencen i acaben el mateix dia. S’ha vist que la durada mitjana és de 4,5 hores, començant al voltant de les 12h i acabant a les 20h. El perfil d’edat està entre 35-49 anys.

– Turista: visites amb començament i final en dies diferents. La durada mitjana és de 1,5 dies, començant a les 19h u acabant a les 13h. Durant el cap de setmana s’incrementen un 33%. El perfil d’edat és de 25-39 anys.

– Visitant nocturn: són visites que comencen al voltant de les 18h i acaben a les 6 del matí. La durada mitjana és de 5,3 hores, començant a les 21h i acabant després de les 00. L’edat del visitant està entre 20-24 anys.

Respecte l’origen del turista nacional aquests provenen majoritàriament de les províncies de Madrid (20,5%), Valencia (9,7%) i Illes Balears (7,6%). De l’àrea de Catalunya Tarragona (8,8%), Girona (7,4%) y Lleida (3,5%) concentren la major part d’excursionistes.

Els districtes més visitats són el de l’Eixample Dreta (Passeig de Gràcia –ruta modernista- i Sagrada Família), Barri Gòtic (les Rambles), Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (la Catedral),i Hostrafrancs (Estació de tren de Sants). També s’han analitzat els fluxos entre districtes.

Els resultats de micromobilitat de la segona fase mostren els patrons de mobilitat dels turistes a l’àrea de la Sagrada Família, quins són els principals punts d’entrada a la zona, i com es mouen al voltant. També s’analitza l’afluència a la zona en funció del dia de la setmana i hores i la procedència dels visitants. De l’anàlisi s’extreu:

-El 50% dels visitants estan a la zona de la Sagrada Família menys de 40 minuts

-El 80% dels visitants estan menys de 100 minuts, del que s’infereix que un 20% entren a la Sagrada Família

– El període de més afluència és el de 10 a 12h.

– Els divendres, dissabtes i diumenges tenen un patró similar horari, amb una major concentració de visitants a les tardes respecte els altres dies de la setmana.

– Els dilluns són els dies amb major variabilitat respecte el nombre de visitants i en canvi els divendres són més regulars.

– Els visitants internacionals més nombrosos són els dels països propers (francesos i italians).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!