Aloja - hadoop.bsc.es

Descripció del projecte

Category
Casos d'èxit
bsc

ALOJA és una iniciativa del BSC – Microsoft Research Center per oferir als usuaris de Hadoop informació que els permeti desenvolupar aplicacions Big Data sobre aquesta plataforma obtenint-ne la millor relació cost-rendiment, tant en desplegaments locals com en solucions basades en el Cloud.

Resultats:

Les eines de predicció permeten que els usuaris d’Aloja puguin avaluar el cost i el rendiment de, fins i tot, configuracions que no han estat encara provades, basant-se en les potents eines d’aprenentatge
que la plataforma aplica sobre més de 2TB de dades recol·lectades fins el moment de les execucions de
Hadoop avaluades.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!