Objectius

Catalunya tindrà un referent immediat de recerca i desenvolupament de serveis i solucions aplicades per a la seva implementació tant a les nostres administracions com a les empreses privades

El centre d’excel·lència en Big Data suposa la materialització d’una peça fonamental de l’estratègia catalana SmartCAT de modernització de la nostra administració i la nostra economia a través de les tecnologies digitals, i un pas més en l’aposta de la Generalitat per fer del nostre país el centre de processament de dades més important del sud d’Europa.

Crear un espai d’innovació que ajudi a tangibilitzar el valor de les dades per a les empreses


El centre d’excel·lència en Big Data permet identificar els casos d’ús de valor per a les empreses i demostrar el seu benefici amb resultats pràctics, que s’adquiriran a través de l’execució de proves de concepte i projectes d’innovació.

Integrar l’oferta tecnològica clau en Big Data


El centre d’excel·lència en Big Data neix amb la voluntat d’esdevenir un agent d’integració i alineament tecnològic capaç de resoldre els reptes relacionats amb la creació de repositoris de dades, el tractament i anàlisi d’aquestes, i les visualitzacions avançades, abordant les necessitats i objectius de cada projecte. El Big Data CoE Barcelona executarà projectes d’innovació Big Data estant sempre a l’avantguarda de les solucions tecnològiques disponibles per aconseguir els resultats de major benefici.

Capacitar empreses i professionals en l’àmbit Big Data


El Big Data CoE Barcelona transferirà el coneixement que esdevingui de la seva activitat per impulsar la capacitació, el reciclatge i el desenvolupament de professionals en un àmbit de gran projecció professional. Aquest objectiu estratègic s’executarà a través de diverses activitats que inclouen la transferència de coneixement durant els projectes d’innovació, la provisió de serveis de formació especialitzats, i la col·laboració amb universitats i altres entitats formatives.

Esdevenir un referent internacional


L’activitat del Big Data CoE Barcelona pretén potenciar Barcelona i Catalunya com a pol de coneixement de referència Big Data. Per assolir aquest objectiu, s’organitzaran actes de difusió del coneixement i es treballarà per formar part de les principals xarxes internacionals en l’àmbit del Big Data.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!