Màster Executive en Big Data Science

Màster Executive en Big Data Science

El Màster Executive en Big Data Science de la UIC Barcelona ofereix la possibilitat de cursar un programa amb el que els alumnes coneixeran les tècniques més avançades d’anàlisi de dades, estadística aplicada i la seva implementació en diferents tecnologies, així com el món del Big Data i la seva implicació en l’anàlisi de dades.

Objectius:

– Liderar els projectes de canvi i d’implantació del Big Data a les àrees de negoci de les organitzacions.
Comprendre l’impacte i disseny de les arquitectures informacionals per a la BI i per Big Data, i la seva integració amb les arquitectures i processos tradicionals.
– Modelar els conjunts de dades rellevants per a inferir models de comportament.
– Aprendre a analitzar informació per extreure’n coneixement.
– Dissenyar metodologies de visualització i generació d’informes.

Temàtiques:

  • Llenguatges i Eines per al Data Scientist
  • Anàlisi de Dades: Mètodes Estadístics
  • Inferència i predicció: Machine Learning
  • Visualització i Reporting
  • Tecnologies i Arquitectures de Big Data
  • Gestió de projectes en Contextos Big Data
  • Treball de Fi de Màster en empreses
Dades d'interès
Universitat: UIC Barcelona
Tipus de curs: Màster Executive
Durada: 6 mesos
Crèdits: 60 ECTS
Cost: 7.800€
Contacte: Carlota Alvarez c/e: calvarezp@uic.es |
Telèfon: +34 932 541 800
Web: Màster Executive en Big Data Business Decisions

Dimensions
Aplicació Big Data al negoci
Models analítics i estadística
Arquitectures BI&BigData

*Nivell de profunditat basat en el nombre de crèdits dedicats a cada una de les dimensions respecte el total.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!