Màster Big Data & Data Intelligence

Màster Big Data & Data Intelligence

El Màster Big Data & Data Intelligence de l’INSA repson a la gestió intel·ligent de dades es fa cada vegada més necessària sobretot actualment, en què els conceptes tradicionals han anat evolucionant a estructures més complexes i diverses i per tant necessiten de fonts de major qualitat i consistència.

Objectius:

– Conèixer eines de tractament de dades tan per petites com per a grans empreses i corporacions.
– Profunditzar el coneixement en recopilar, agregar, identificar, assegurar la qualitat i la persistència i distribuir les dades uniformement.
– Capacitar a professionals per a gestionar de forma intel·ligent el volum de dades i generar propostes estratègiques i innovadores.

Temàtiques:

– Business Intelligence
– Data mining
– Big Data

Dades d'interès
Universitat: INSA
Tipus de curs: Màster
Durada: 1 curs
Crèdits: 30 ECTS
Cost: 3.100€
Contacte: Correu electrònic: info@insaweb.net | Telèfon: 932 806 696
Web>: Màster Big Data & Data Intelligence

Dimensions
Aplicació Big Data al negoci
Models analítics i estadística
Arquitectures BI&BigData

*Nivell de profunditat basat en el nombre de crèdits dedicats a cada una de les dimensions respecte el total.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!