Activitats

Redueix les barreres d’entrada en l’adopció de tecnologies Big Data que valoritzin el teu negoci

El Big Data CoE Barcelona posa a disposició de les empreses eines, sets de dades i infraestructures Big Data diferencials que els permetran definir, experimentar i validar els models de Big Data abans de fer la implantació final. Ofereix també serveis per a la capacitació dels professionals del domini (data scientits, data engineers i data business analysts) i un programa de divulgació de les tendències i casos d’èxit en Big Data.

Els 4 pil·lars d’activitat del Big Data CoE Barcelona són:


generacion_conocimineto

Generació de coneixement

Assessorament estratègic i tecnològic per a la identificació d'oportunitats, la conceptualització i la validació de solucions associades a la valorització de dades, i la seva aplicació en els processos de negoci.

valorizacion_datos

Provisió de serveis per la valorització de dades

L’activitat principal del Big Data CoE Barcelona consisteix en la venda i realització de projectes d’innovació i proves de concepte per als seus clients, així com l’assessorament expert en Big Data, a fi d’accelerar la implantació de solucions tecnològiques innovadores en el mercat. El centre ofereix:

Assessorament expert en Big Data: Assessorament, des d’un punt de vista tecnològic i de negoci, en la identificació d’oportunitats i la conceptualització de solucions innovadores que maximitzin la rendibilitat de les teves dades i la seva aplicació en els processos de negoci.

Proves de concepte: Identificació i demostració del benefici que les tecnologies i les tècniques Big Data poden aportar a les empreses, mitjançant el desenvolupament de proves de concepte i la validació dels seus resultats. Aquest servei està dirigit a empreses i organitzacions amb coneixement i experiència reduïda en l’àmbit Big Data.

Projectes d’innovació: Disseny i validació de solucions innovadores complexes, com a pas previ a la seva implantació. Aquest servei està dirigit a empreses i organitzacions que tenen definida la seva estratègia Big Data però que no troben una solució comercial en el mercat que acomplexi amb els seves necessitats.


formacion

Big Data Talent

El Big Data Talent és el programa de formació impulsat pel Centre d’Excel·lència Big Data que persegueix la transferència de coneixement i la capacitació de professionals en tecnologies Big Data i la identificació de talent per tal de formar-lo i donar resposta a la demanda de les empreses per aquest tipus de perfils especialitzats.

Formació i transferència de coneixement per a empreses i professionals: Serveis de formació especialitzats per a empreses i professionals a través de la generació de continguts en l’àmbit Big Data, la formació a càrrec de personal expert del CoE i la transferència de coneixement a clients durant l’execució dels projectes.

Impuls al nou talent - Intership al CoE: Impulsem el talent al mercat laboral fomentant la seva qualificació participant en projectes Big Data i seleccionant els millors candidats per empreses.

Accés a la oferta formativa en Big Data: Centralitzem l'oferta formativa en Big Data. Accedeix a la oferta formativa en Big Data en aquest àmbit.


divulgacion

Divulgació

El Big Data CoE Barcelona fomenta la cultura de les dades en l’àmbit empresarial i social a partir de la divulgació de tendències, beneficis i bones pràctiques en Big Data, tant dins d’un programa d’esdeveniments Big Data propi, com de la participació d’experts en la matèria en esdeveniments de tercers.


I aconsegueix avantatges competitius que et permetin crèixer


  • Identificació d'oportunitats i validació, de forma prèvia a la implantació de solucions, dels avantatges competitius associats a la nova valortizació de dades i la seva aplicació en els processos de negoci.
  • Accés de forma ràpida i directa a un ventall ampli de capacitats i millors pràctiques, eines, solucions i experts en valorització de dades, per confirmar el potencial i viabilitat de la innovació a través de tecnologies Big Data.
  • Adquiriràs coneixement sobre les tècniques i tecnologies de valorització de dadesa través d’una col·laboració estreta i l’oportunitat de buscar/capacitar perfils experts en Big Data i de reconvertir professionals.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!